Liberia Airport Codes

BYL UCN WHC FOY GRC ROB MLW
NIA RVC SNI SAZ TPT THC VOI
WES WOI