Vermont Airport Codes

BTV LLX MPV FSO VSF MVL EFK
RUT