Guangzhou Baiyun

CAN

Location: China
Airport Type: International Airport
International Civil Aviation Organization Code (ICAO): ZGGG
International Air Transport Association Code (IATA): CAN

Elevation: 37 Feet (11 Meters)
Latitude:
Longitude:


Guangzhou Baiyun Runways:

Runway 1: 11089 Feet / 3380 Meters