Kentland Municipal Airport

KKT

Location: Indiana
Airport Type: National Airport
International Civil Aviation Organization Code (ICAO):
International Air Transport Association Code (IATA): KKT

Elevation:
Latitude:
Longitude:


Kentland Municipal Airport Runways: